Şartlar & Koşullar

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
1. TARAFLAR
SATICI:
ÜNVAN: ISTHAMBUL
ADRES: Maslak Mah. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No 1, Floor 15, Flat 55, 34398 Sarıyer
E-POSTA: hello @ isthambul.com
ALICI: www.isthambul.com sitesinden alışveriş yapan kişi. Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. ALICI BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan :
Adres :
Telefon :
Faks :
Eposta/kullanıcı adı :

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
3.1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya yalnızca belirtilen tarihlerde geçerlidir.
3.2. 3.2 Görseller gerçek üründen farklı olabilir.
3.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.
Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam
(KDV Dahil)
Kargo Tutarı
Toplam :
Ödeme Şekli ve Planı :
Teslimat Adresi :
Teslim Edilecek kişi :
Fatura Adresi :
Sipariş Tarihi :
Teslimat tarihi :
Teslim şekli :
3.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

4. FATURA BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan :
Adres :
Telefon :
Faks :
Eposta/kullanıcı adı :
Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında belirtilen email adresinize elektronik ortamda teslim edilecektir.

5. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait www.isthambul.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, sitede satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.isthambul.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

6. ÜRÜN BİLGİLERİ
SATICI şarküteri ve et ürünlerini satışa sunmaktadır. Sözleşme konusu ürün ve ürünlerin özellikleri, satış bedeli, teslimat şartları www.isthambul.com web sayfası ürün açıklaması kısmında verildiği gibidir.

7. GENEL HÜKÜMLER
7.1. İşbu sözleşme tarafları ALICI ile SATICI olup işbu sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar taraflara aittir. İşbu sözleşme ALICI tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

7.2 ALICI, Madde 3’de belirtilen sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu ürünün satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3 SATICI, sözleşme konusu ürünün siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa içerikleri ile birlikte kargoya teslim edilmesinden sorumludur.

7.4 SATICI, sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

7.5 Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

7.6 Teslimat kargo şirketi aracılığı ile ALICI’nın satınalma sırasında doldurduğu formda belirtilen adresinde kargo ile teslim edilecektir. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.

7.7 Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

7.8 ALICI’nın 4.6.’daki halde ürünü geç teslim almasından kaynaklanan ya da ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler ve sair zararlar da ALICI’ya aittir.

7.9 ALICI, paketleri teslim alırken firma yetkilisi önünde açıp kontrol etmek ve eğer üründe herhangi bir kusur mevcut ise kargo firmasına tutanak tutturarak ürünü teslim almamak ile yükümlüdür. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağı ALICI’da kalan kopyasıyla birlikte 3 gün içerisinde SATICI’ya bildirilmelidir. SATICI, en kısa sürede yeni ve sağlıklı bir teslimatın gerçekleşmesini sağlayacaktır.

7.10 Kargo ücreti yurtiçi gönderimler için aksi ürün sayfasında belirtilmedikçe ürün fiyatına dahil değildir.

7.11 Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 (üç) gün içinde SATICI’ya göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

7.12 ALICI, vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle; ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit etmesi gerektiğini bildiğini kabul etmektedir.

7.13 ALICI, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.14 ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi durumunda; ALICI tarafından ödenen bedel ALICI’ya nakit olarak geri ödeme yapamaz. SATICI’nın, bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra banka tarafından karta iade gerçekleştirilecektir.

7.15 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için faturadaki ilgili iade bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra SATICI’ya ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir. ALICI tüm bu prosedürü kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

8. CAYMA HAKKI
8.1 SATICI; internet sitesinde satışa sunduğu ürünler niteliği itibarıyla geri gönderilmeye elverişli olmayan, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan etler veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan özellikle soğuk zincirin bozulmaması gereken ürünler olması sebebiyle malların iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

9. İPTAL HAKKI

9.1 ALICI siparişi, teslimata çıkmış olmamak koşuluyla en geç 1 iş günü içerisinde müşteri hizmetlerine email göndererek iptal ettirebilecektir. Telefonla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. İptal edilen siparişlerle alakalı olarak ALICI’ya herhangi bir ceza veya kargo ücreti yansıtılmayacaktır. Ancak, siparişin teslimata çıkmış olması halinde siparişin iptali söz konusu değildir.

10. TEMERRÜT HÜKÜMLERİ
10.1. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. YETKİLİ MAHKEME
İş bu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Sözleşmenin İngilizcesi sadece bilgilendirme amaçlı yapılan tercümedir. Herhangi bir ihtilaf durumunda Türkçe sözleşme esas alınır.

SATICI: ISTHAMBUL
ALICI:
TARİH: